ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม 12 เม.ย. 60
ประกาศ ผู้ค้าที่โหลดเอกสาร ปร.4 (ราคากลาง) การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 216 ให้ระบบ EGP ไม่ได้ ให 16 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก 07 ธ.ค. 59
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 07 ธ.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 59
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล.-57ก 28 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาคุณภาพ โดยมีจุดเปลี่ยนเ 07 ก.ค. 59
งานฉลองโรงอาหาร 38 ปี รวมใจชัยชนู 11 มี.ค. 59
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่้ (292/0) 15 ก.ค. 59
จบปี 29 ครับ คิดถึงเพือนทุกคน (735/0) 23 พ.ย. 56
แก้ไขเนื้อเพลงใหม่ด้วยค่ะ (954/1) 18 ธ.ค. 55
ฝากคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (1005/0) 21 พ.ย. 55
มิติใหม่ ชัยชนู (1041/1) 08 พ.ย. 55
ถึงคุณครูฟ้าแสดทุกท่าน (973/2) 08 พ.ย. 55
ศิษย์เก่าเข้าห้องนี้คับ (1067/2) 08 พ.ย. 55
สวัสดีลูกๆชาวฟ้าแสดทุกคน (1047/7) 08 พ.ย. 55

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์