ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 07/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 229089
Page Views 300888
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 04 ส.ค. 58
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เปิดภาคเรียนปีการการศึกษา 1/2588 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 07 พ.ค. 58
การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 07 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.4 (ทั่วไป) 18 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program :GP) เพิ่มเติม 18 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 08 มี.ค. 58
ศูนย์ชัยชนูติวเตอร์ เปิดทำการสอน วันเสาร์ เริ่ม 8 พฤศจิยายน 2557 11 พ.ย. 57
ขอเชิญนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 11 พ.ย. 57
กำหนดการประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 11 พ.ย. 57
ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน ประจำปี 2558
ค่ายวิทยาศาสตร์ '58
โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมต่อต้านยาเสพติด และสังคม
โครงการอบรม "เยาวชนคนกล้า พัฒนาผู้นำ" (มาร์ชชิงความดี)
งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา2558
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol
พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย
พิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2558
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
114 หมู่ 17 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

โทร 0-4356-7079 โทรสาร 0-4356-7179
e-mail :
chaichanu@phochai.ac.th
webmaster : admin@phochai.ac.th