ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 02/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 207071
Page Views 273414
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เปิดภาคเรียนปีการการศึกษา 1/2588 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 07 พ.ค. 58
การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 07 พ.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1-ม.4 (ทั่วไป) 18 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program :GP) เพิ่มเติม 18 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 08 มี.ค. 58
ศูนย์ชัยชนูติวเตอร์ เปิดทำการสอน วันเสาร์ เริ่ม 8 พฤศจิยายน 2557 11 พ.ย. 57
ขอเชิญนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 11 พ.ย. 57
กำหนดการประเมินนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 11 พ.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 กลุ่ม 3 11 พ.ย. 57
ภาพกิจกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอโพธิ์ชัย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2558
งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
งานเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่ 2
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันครู 2558
การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับ ม.ต้น (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มจังหวัด
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
114 หมู่ 17 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

โทร 0-4356-7079 โทรสาร 0-4356-7179
e-mail :
chaichanu@phochai.ac.th
webmaster : admin@phochai.ac.th