ลิงค์ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ


ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 05/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 258963
Page Views 340593
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gited Program:GP) ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1 05 ก.พ. 59
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1 ปี 2559 05 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ) 23 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ) 18 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน 10 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 04 ส.ค. 58
การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 07 พ.ค. 58
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองเสมือนผสานการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤ
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
114 หมู่ 17 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

โทร 0-4356-7079 โทรสาร 0-4356-7179
e-mail :
chaichanu@phochai.ac.th
webmaster : admin@phochai.ac.th