หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

        ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

        ดร.ดวงจันทร์  ยวงสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมคณะครูบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมงานพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจความรักความผูกพันอันดีงามระหว่างครูและนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.- 11.00 น.

       ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับคุณพิสชากรณ์  พรอภิรมย์สกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ชัย และคุณทัศนีย์  บุญงอก หัวหน้าการเงิน ธกส. สาขาโพธิ์ชัย ที่มาให้ความรู้การดำเนินการโครงการ โรงเรียนธนาคาร ธกส. (SchoolBank 2022) พร้อมมอบกระปุกออมสินให้กับคณะครู-นักเรียน เพื่อส่งเสริมการออมเงินฝากด้วย ณ ห้องประชุมหลวง
ปู่ใหญ่โรงเรียนโพธิ์ชัยชน
ูปถัมภ์#โรงเรียนธนาคาร ธกส.

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๙.๓๐ น.
   ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมถ์และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ” รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือกระดับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประกวด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมาก ที่ เวทีกลางงานประเพณีปีใหม่และงานกาชาด ๒๕๖๖ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายภัทรพล ถินคำเชิด(จูโน่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๒ คน ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๙.๓๐ น.
ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปภัมถ์และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ” รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือกระดับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประกวด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมาก ที่ เวทีกลางงานประเพณีปีใหม่และงานกาชาด ๒๕๖๖ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายภัทรพล ถินคำเชิด(จูโน่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๒ คน ระดับจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นายมงคล กมลช่วง ครูผู้สอนวงโยธวาทิต นำ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมขบวนนำนักกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕ ของตำบลขามเปี้ย หมู่ ๑ หมู่๒ หมู่ ๑๓ หมู่ ๑๗ ที่จัดขึ้น ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย โดยมี นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีคณะครู นักเรียนทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถ กล้าแสดงออกของนักเรียนตามศักยภาพในทุกๆด้าน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนทุกคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต เนื่องในโอกาสทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าสาธง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมครู บุคลากร หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ประชาชน อำเภอโพธิ์ชัย และคณะสงฆ์ ร่วมบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ขอพร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี ณ วัดสว่างสระทอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน ในการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ตามนโบบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้มอบชุดกีฬา และเสื้อ TO BE NUMBER ONE ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนทั้งหมด ๕๒๑ คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามสโลแกน “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ดาวน์โหลดเอกสาร (E-Book)

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

.วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มอบหมายให้นางจุฬาภรณ์ สินธิทา นางพจนา มอไธสง เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกีฬาภายใน และมอบเงินสนับสนุนงานกีฬาภายในโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย พร้อมอนุเคราะห์ ให้นายมงคล กมลช่วง นำวงดุริยางค์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมขบวนในพิธีเปิดกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย เพื่อสัมพันธภาพและมิตรไมตรีที่ดีระหว่างโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์และโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ได้มอบชุดเสื้อกีฬาโรงเรียน (ฟ้า แสด) ให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ทุกคน และมอบธงสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อยกยกเชิดชูเกียรติสภานักเรียน การประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการได้มอบนโยบายด้านการจัดเรียนการสอน ระเบียบวินัย และอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจอันดีงาม ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

โครงการ "อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง" ปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

เพลงมาร์ช โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์​